ARHIJEREJSKO NAMJESNIŠTVO
BENKOVAČKO

PAROHIJA BENKOVAC
Brgud
Ceranje Gornje
Kolarina
Kožlovac

Miranje Gornje

PAROHIJA OBROVAC
Bilišani
Jagodnja
Lišane Tinjske
Medviđa
Zelengrad
Žegar

PAROHIJA RAVNI KOTARI
Biljani
Islam Grčki
Karin
Kašić
Kula Atlagića

PAROHIJA I ZADAR
Crno
Smoković
Zemunik

PAROHIJA II ZADAR
Poljica
Tribanj-Šibuljina

PAROHIJA OBROVAC
BILIŠANI


 HRAM ROĐENjA PRESVETE BOGORODICE


HRAM SV. JOVANA KRSTITELjA BILIŠANI DONjI

 

 

 


* KONTAKT -:_:- KONTAKT *
:  :  :
Copyright ©
2004 SPC - Dalmatinska Eparhija.
Designed by SeRGio