ARHIJEREJSKO NAMJESNIŠTVO KNINSKO
 

Biskupija
Vrbnik
Golubić
parohija Dalm. Kosovo
Ervenik
Žagrović
Knin
Markovac
Mokro polje
Oton
Oćestovo
Pađani
Plavno
Polača
Strmica

 


HRAM SV. CARA LAZARA (1889.)
HRAM JE TREBAO BITI POSVEĆEN SV. JOAKIMU I ANI. POŠTO JE U GODINAMA KADA JE GRAĐEN OVAJ HRAM TEKLA PRIPREMA OKO PROSLAVE 500-TE GODIŠNjICE OD BITKE NA KOSOVU, NA PRIJEDLOG TADAŠNjEG NAČELNIKA KNINSKE OPŠTINE ALEKSANDRA MILE KATIĆA, VLADIKA STEFAN KNEŽEVIĆ OSVETIO JE NOVI HRAM U ČAST KOSOVSKOG MUČENIKA SVETOG CARA LAZARA, 28. 06. 1889. g. OD TE GODINE, VIDOVDAN I CRKVA LAZARICA NA DALMATINSKOM KOSOVU, IMAJU VELIKO POŠTOVANjE U NARODU TOG KRAJA I CIJELE DALMACIJE.
U POSLEDNjEM RATU 1995. g. CRKVA JE PRETRPELA NEKA MANjA OŠTEĆENjA U UNUTRAŠNjOSTI.
 

        
TEMELjI ZAPOČETE CRKVE SV. LUKE NA DALMATINSKOM KOSOVU

   
 

* КОНТАКТ -:_:- KONTAKT *
:  :  :
Copyright © 2004 SPC - Dalmatinska Eparhija.

Designed by SeRGio