ARHIJEREJSKO NAMJESNIŠTVO
KNINSKO

PAROHIJA I KNINSKA
Drenovac
Golubić
Strmica

PAROHIJA II KNINSKA
Biskupija
Žagrović

PAROHIJA
III KNINSKA

Plavno
Radljevac
Vrbnik

PAROHIJA MARKOVAC

Polača

PAROHIJA PAĐENI
Ervenik
Mokro Polje
Oton

 

PAROHIJA II KNINSKA
BISKUPIJA
 

                 
CRKVA CV. TROJICE (1460.) OBNAVLjANA 1577. I 1989. g.
 U POSLjEDNjEM RATU ODNEŠEN VELIKI BROJ IKONA SA IKONOSTASA

   
PAROHIJSKI DOM
GRAĐEN ZA VRIJEME EPISKOPA STEFANA KNEŽEVIĆA, U POSLjEDNjEM RATU ZAPALjEN

 

 

 


* KONTAKT -:_:- KONTAKT *
:  :  :
Copyright ©
2004 SPC - Dalmatinska Eparhija.
Designed by SeRGio